سايه اي فكر مرا از دور اذيت مي كند ( اصغر عظیمی مهر ) - يکشنبه 20 فروردين 1396
ارتباطي ساده و بي دردسر مي خواستي( اصغر عظیمی مهر ) - يکشنبه 20 فروردين 1396
رودی که می خشکد در او سودای طغیان نیست ! ( اصغر عظیمی مهر ) - يکشنبه 20 فروردين 1396
اینکه گفتی: ‹‹ بی تو آنجا مانده ام تنها ›› ؛ که چه ؟!( اصغر عظیمی مهر ) - يکشنبه 20 فروردين 1396
هر سیبی را که دو نیم می کنم ( اصغر عظیمی مهر ) - يکشنبه 20 فروردين 1396
می شناسد تازیانه جای جای گرده را( اصغر عظیمی مهر ) - يکشنبه 20 فروردين 1396
پیشوندهای " ناگهان " قهرمانان قصه ها را ( اصغر عظیمی مهر ) - يکشنبه 20 فروردين 1396
هفت رباعی : در لبخندت شکوه نازت جاری ست ( اصغر عظیمی مهر ) - يکشنبه 20 فروردين 1396
گاه می بردی مرا سمت جهانی دوردست( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
آتشی در روبرویم ؛ موج خون پشت سرم( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
جوهر خودنویس خدا که تمام میشود( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
ده رباعی :نه میز ، نه صندلی ، نه تختی دارم( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
درد من این روزها از جنس دردی دیگر است( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
توي آغوش تو جاي سستي و پرهيز نيست !( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
زود میلرزد دلم! اینقدر طنازی نکن!( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
من توي عالم خودم بودم( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
گاه آنکه به ظاهر متمدن ٬ بدوی ست! ( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
نیست موجودی از انسان در جهان جان سخت تر( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
داستان عشق اغلب ماجرایی کاذب است!( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
خواب و بيداري ؛ سكون و بيقراري در هم است!( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
آدمی دیوانه چون من یار میخواهد چه کار؟ ( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
مرد میدان نیستی! یا پشت سنگر را بگیر ؛( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
روز سختی تازه میفهمی هوادار تو کیست؟( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
هيچكس يادي نكرد از من ، كنم من ياد ِ چه ؟! ( اصغر عظیمی مهر ) - شنبه 19 فروردين 1396
تا که چشمت مثل موجی مسخ از من می گذشت( اصغر عظیمی مهر ) - جمعه 18 فروردين 1396
شش رباعی:جاری شو مثل خون به شریان هایم( اصغر عظیمی مهر ) - جمعه 18 فروردين 1396
شیرهای گرسنه ای در من ؛ خسته از انتظار آهوها( اصغر عظیمی مهر ) . - جمعه 18 فروردين 1396
گر چه گاهی در لجاجت انعطافی خفته است( اصغر عظیمی مهر ) - جمعه 18 فروردين 1396
این روزها به هیچ قراری نمـی رسی( اصغر عظیمی مهر ) - جمعه 18 فروردين 1396
هرکسی عاشق شود کارش به عصیان می کشد( اصغر عظیمی مهر ) - جمعه 18 فروردين 1396
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد