پیچک ( اصغر عظیمی مهر )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- سايه اي فكر مرا از دور اذيت مي كند ( اصغر عظیمی مهر )
- ارتباطي ساده و بي دردسر مي خواستي( اصغر عظیمی مهر )
- رودی که می خشکد در او سودای طغیان نیست ! ( اصغر عظیمی مهر )
- اینکه گفتی: ‹‹ بی تو آنجا مانده ام تنها ›› ؛ که چه ؟!( اصغر عظیمی مهر )
- هر سیبی را که دو نیم می کنم ( اصغر عظیمی مهر )
- می شناسد تازیانه جای جای گرده را( اصغر عظیمی مهر )
- پیشوندهای " ناگهان " قهرمانان قصه ها را ( اصغر عظیمی مهر )
- هفت رباعی : در لبخندت شکوه نازت جاری ست ( اصغر عظیمی مهر )
- گاه می بردی مرا سمت جهانی دوردست( اصغر عظیمی مهر )
- آتشی در روبرویم ؛ موج خون پشت سرم( اصغر عظیمی مهر )
- جوهر خودنویس خدا که تمام میشود( اصغر عظیمی مهر )
- ده رباعی :نه میز ، نه صندلی ، نه تختی دارم( اصغر عظیمی مهر )
- درد من این روزها از جنس دردی دیگر است( اصغر عظیمی مهر )
- توي آغوش تو جاي سستي و پرهيز نيست !( اصغر عظیمی مهر )
- زود میلرزد دلم! اینقدر طنازی نکن!( اصغر عظیمی مهر )
- من توي عالم خودم بودم( اصغر عظیمی مهر )
- گاه آنکه به ظاهر متمدن ٬ بدوی ست! ( اصغر عظیمی مهر )
- نیست موجودی از انسان در جهان جان سخت تر( اصغر عظیمی مهر )
- داستان عشق اغلب ماجرایی کاذب است!( اصغر عظیمی مهر )
- خواب و بيداري ؛ سكون و بيقراري در هم است!( اصغر عظیمی مهر )
- آدمی دیوانه چون من یار میخواهد چه کار؟ ( اصغر عظیمی مهر )
- مرد میدان نیستی! یا پشت سنگر را بگیر ؛( اصغر عظیمی مهر )
- روز سختی تازه میفهمی هوادار تو کیست؟( اصغر عظیمی مهر )
- هيچكس يادي نكرد از من ، كنم من ياد ِ چه ؟! ( اصغر عظیمی مهر )
- تا که چشمت مثل موجی مسخ از من می گذشت( اصغر عظیمی مهر )
- شش رباعی:جاری شو مثل خون به شریان هایم( اصغر عظیمی مهر )
- شیرهای گرسنه ای در من ؛ خسته از انتظار آهوها( اصغر عظیمی مهر ) .
- گر چه گاهی در لجاجت انعطافی خفته است( اصغر عظیمی مهر )
- این روزها به هیچ قراری نمـی رسی( اصغر عظیمی مهر )
- هرکسی عاشق شود کارش به عصیان می کشد( اصغر عظیمی مهر )
- خورشید در مسیر افق یخ زد ؛ آن شب رسیده ( اصغر عظیمی مهر )
- وقتي اغلب بد ببيني ، خوب بودن ساده نيست!( اصغر عظیمی مهر )
- چند رباعي:خوشحالم از اينكه گاه ، كم مي فهمم !( اصغر عظیمی مهر )
- مست اگر با دست خالي راهي ميخانه است( اصغر عظیمی مهر )
- انتهــــای شک اگـــر انکار باشد بهتــر است ( اصغر عظیمی مهر )
- نامه ات از نقطه چين و نقطه و كاما پُر است!( اصغر عظیمی مهر )
- شش رباعی:نه عقل درست ؛ نه جنونی دارم(اصغر عظیمی مهر)
- ورق ها را نخوانده گفتم اما حکم خود - دل را -( اصغر عظیمی مهر )
- ظاهرا هرچند میخندم، درونم شاد نیست( اصغر عظیمی مهر )
- اهل پرهيزم ولي ميخواره مي آيم به چشم!( اصغر عظیمی مهر )
- كشوري را فتح اگر كردي ؛ اسيران را نكش!( اصغر عظیمی مهر )
- بعد مرگم جنازه ی من را در (( پیاده نرو )) بیندازید( اصغر عظیمی مهر )
- ده رباعی از همیشه حق با دیوانه هاست( اصغر عظیمی مهر )
- بي تو آن ظلمي كه شادي كرد با من ؛ غم نكرد ! ( اصغر عظیمی مهر )
- قهوه ام سر رفته ‘ حتما فال بر هم می خورد!( اصغر عظیمی مهر )
- زودتر برگرد و هرچيزي كه دادي را ببر ! ( اصغر عظیمی مهر )
- رودی که می خشکد در او سودای طغیان نیست( اصغر عظیمی مهر )
- 7 رباعی :من را به همان قبیله برگردانید( اصغر عظیمی مهر )
- اینکه گفتی: ‹‹ بی تو آنجا مانده ام تنها ›› که چه ؟ ( اصغر عظیمی مهر )
صفحه قبل 1 صفحه بعد